ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Στόχοι Εκπαίδευσης

• Θεωρητική εκπαίδευση: ο υποψήφιος θα αποκτήσει μια άριστη θεωρητική γνώση (324 ώρες διδασκαλίας). Θα είναι γνώστης των αρχών της επιστήμης της συμπεριφοράς και θα κατέχει τις δεξιότητες για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων.
• Ερευνητικές εργασίες: ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες για την τροποποίηση της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Θα λειτουργεί ως επιστήμονας, που παίρνει συστηματικά αποφάσεις βάσει δεδομένων και ενσωματώνει τις αρχές της ΑΒΑ στα πλαίσια μιας προγραμματισμένης παρέμβασης. Θα είναι σε θέση να ερευνά και να μελετά την κατάλληλη αρθρογραφία με σκοπό να δημιουργεί επιστημονικά έγκυρες, και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, βασισμένες στο Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας.
• Κλινική Άσκηση: ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να συνδέει τη θεωρία με τη κλινική πρακτική (1500 ώρες) και να εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές, που θα υποστηρίξουν την εξέλιξή του ως μελλοντικού Αναλυτή Συμπεριφοράς. Θα οργανώνει μια συνεδρία, θα διεκπεραιώνει ανάλογα προγράμματα βασισμένα στην φιλοσοφία της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς όπως και να αξιολογεί, να εφαρμόζει στρατηγικές και τεχνικές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με βάση την λίστα δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εκπαίδευση πατήστε εδώ.

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων