ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Περιεχόμενα & Δομή

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει 324 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου (για BCBA) και 255 (για BCaBA) στα πεδία: Φιλοσοφικές αρχές, Έννοιες και Βασικές Αρχές Ανάλυσης Συμπεριφοράς, Μετρήσεις, Γραφικές Αναπαράστασεις  και Ερμηνεία Δεδομένων, Πειραματικός Σχεδιασμός και Ηθική Δεοντολογία (Επαγγελµατικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συμμόρφωσης για Αναλυτές Συμπεριφοράς), Αξιολόγηση Συμπεριφοράς, Προγράμματα Τροποποίησης της Συμπεριφοράς, Επιλογή και Εφαρμογή Παρεμβάσεων,  Εποπτεία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμπεριφοριστική Φαρμακολογία.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 9 δομημένες ενότητες:

ATHABA-1: Φιλοσοφικές Aρχές, Βασικές Έννοιες Ι (45 ώρες)

ATHABA-2: Γραφικές Αναπαραστάσεις και Ερμηνεία Δεδομένων (45 ώρες)

ATHABA-3: Αξιολόγηση Συμπεριφορών (45 ώρες)

ATHABA-4: Σχεδιασμός Διαχείρισης Συμπεριφοράς (30 ώρες)

ATHABA-5: Ηθική Δεοντολογία (Επαγγελματικός και Δεοντολογικός Κώδικας Συμμόρφωσης για Αναλυτές Συμπεριφοράς), (45 ώρες)

ATHABA-6: Επιλογή και Εφαρμογές Παρεμβάσεων (30 ώρες)

ATHABA-7: Εποπτεία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (30 ώρες)

ATHABA-8: Φιλοσοφικές αρχές, Βασικές έννοιες II (45 ώρες)

ATHABA-9: Εισαγωγή στην Συμπεριφοριστική Φαρμακολογία (6 ώρες)

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων