ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Οι ανάγκες του παιδιού σας

Σαν διαγνωστικό Κέντρο, υποδεχόμαστε γονείς με τα ερωτήματά τους σχετικά με τη διάγνωση, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του παιδιού τους (αναπτυξιακές δυσκολίες).

Η αξιολόγηση γίνεται με πολλούς τρόπους ταυτόχρονα:
• Με λήψη αναπτυξιακού ιστορικού από τους γονείς
• Με λήψη άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών βάσει ειδικών ερωτηματολογίων
• Με επίσκεψη στο σπίτι ή στο σχολείο
• Με ειδικές αξιολογήσεις: κοινωνική, εργοθεραπευτική, λογοθεραπευτική, ψυχοπαιδαγωγική ή μαθησιακή
• Με ανάλυση video που μπορούν να προσκομίσουν οι γονείς
• Με ειδικά τεστ, αν αυτό απαιτείται
• Με πειραματικές αναλύσεις συμπεριφοράς (FA)

Ο αριθμός των επισκέψεων που απαιτούνται για τη διάγνωση εξαρτάται κάθε φορά από τις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού και δεν υπάρχει περιορισμός στις ώρες εργασίας που θα διατεθούν από τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, ούτε συνεπάγεται πρόσθετες χρεώσεις (εκτός από ορισμένα τεστ).
Η διαδικασία αυτή καταλήγει σε μια αρχική διάγνωση, δηλαδή στη διατύπωση των εντοπισμένων δυσκολιών και των αναγκών του παιδιού με επιστημονικούς όρους. Η Διεπιστημονική μας Ομάδα έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην αξιολόγηση περίπλοκων ή ασαφών περιπτώσεων, καθώς και στην εκτίμηση περιπτώσεων με σύνθετο αναπτυξιακό ιστορικό ή συννοσηρότητα. Οι γονείς παίρνουν σε γραπτή μορφή μια Έκθεση με όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει και συζητούν το διαγνωστικό συμπέρασμα και την πρόγνωση σε μια ειδική συνάντηση με τον κλινικό υπεύθυνο του Κέντρου μας. Η επιστημονική υπεύθυνη επίσης θα παράσχει μια περιεκτική συμβουλευτική γύρω από τρόπους αντιμετώπισης των αναγκών του παιδιού τους. Τους δίνονται προτάσεις και ιδέες, οι οποίες στηρίζονται στις δυνατότερες ικανότητες του παιδιού.

Αξιολόγηση Προφίλ Αυτισμού
Για τα άτομα με ήδη υπάρχουσα διάγνωση στο φάσμα του Αυτισμού, η αξιολόγηση αυτή παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την παροχή ψυχιατρικής ή ψυχολογικής έκθεσης για διάφορους σκοπούς, όπως: συστάσεις για εκπαιδευτική τοποθέτηση, επαναξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων παρέμβασης, εκτίμηση της προόδου του ατόμου κ.ά. Αυτές οι αξιολογήσεις ποικίλλουν σε περιεχόμενο και η διάρκειά τους εξαρτάται από τις ανάγκες του ατόμου, και τις απαιτήσεις της έκθεσης και των συστάσεων.

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων