ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Στόχος μας

Σκοπός του Σωματείου είναι:

  • η διάγνωση, αξιολόγηση, καθοδήγηση, ειδική εκπαίδευση και αποκατάσταση ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως άτομα με αυτισμό, υπερκινητικό σύνδρομο, ψυχαναγκαστική διαταραχή, Tourette κ.λπ.
  • Η εκπαίδευση και υποστήριξη επαγγελματιών εντός της χώρας αλλά και από Ευρωπαϊκές χώρες στην Ανάλυση Συμπεριφοράς με βάση τα Διεθνή πρότυπα του συμβουλίου Πιστοποίησης αναλυτών συμπεριφοράς (www.bacb.com)
  • Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο τομέα των νευροαναπτυξιακών διαταραχών

Η προώθηση γνώσης και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τα δικαιώματα των ατόμων με νευροανπτυξιακές διαταραχές και άλλες συναφείς καταστάσεις διότι ‘ευτυχώς όλοι μας διαφέρουμε

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων