ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

BCBA/BCaBA

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εις βάθος διδασκαλία των διαφορετικών θεωρητικών τομέων της ΑΒΑ με σκοπό να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις κατάλληλες δεξιότητες για να είναι σε θέση να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιστατικών τους, κάνοντας πράξη τις τεχνικές ΑΒΑ.

Κάθε ενότητα μαθημάτων είναι δομημένη με βάση την αναθεωρημένη 5η έκδοση της Λίστας Δεξιοτήτων (5th edition task list) και καλύπτει όλες τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που θέτει ως κριτήριο το BACB για την απόκτηση της πιστοποίησης του Αναλυτή Συμπεριφοράς. Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα και πρέπει να παρακολουθούνται σε διαδοχική σειρά. Με τη ολοκλήρωση του θεωρητικού προγράμματος και των προκαθορισμένων ωρών πρακτικής και εποπτείας, όπως καθορίζονται από τον οργανισμό (BACB), ο ενδιαφερόμενος είναι σε θέση να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την πιστοποίησή του ως BCBA ή BCaBA.

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων