ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Προϋποθέσεις Φοίτησης

  • Όσοι έχουν αποκτήσει τουλάχιστον βασικό πτυχίο (BSc) από εγκεκριμένο πανεπιστήμιο (https://www.bacb.com/degree-preliminary-evaluation/) στην Ψυχολογία, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Ανάλυση Συμπεριφοράς, Λογοθεραπεία ή Εργοθεραπεία.
  • Αιτήματα υποψηφίων με πτυχίο σε άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. κοινωνιολογία) μπορεί να γίνουν δεκτά κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης τους από την επιτροπή πιστοποίησης.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τεκμηριωμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Κριτήρια Εισαγωγής:

  1. Πτυχία:
  2. i. Τίτλος Bachelor’s degree στην ψυχολογία ή την εκπαίδευση ή την ανάλυση συμπεριφοράς αποδεκτό από το BACB.
  3. ii. Τίτλος Master στην ψυχολογία ή την εκπαίδευση ή την ανάλυση συμπεριφοράς αποδεκτό από το BACB.

 

  1. Ο συμμετέχον θα χρειαστεί να αποδείξει την επάρκειά του στην Αγγλική γλώσσα με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω δεδομένα προσκομίζοντας ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά :

Α) Lower, Proficiency (Michigan or Cambridge test of English language)

Β) IELTS εκπαιδευτική εξέταση (συνολική βαθμολογία 6.5 και άνω)

Γ) Συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει και φοιτήσει επιτυχώς από Πανεπιστήμιο στην Αγγλική γλώσσα δεν υποχρεούται να προσκομίσουν τα Α, Β. Ωστόσο είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Εργασιακή εμπειρία στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς ή στο χώρο της Εκπαίδευσης γενικότερα, θα θεωρηθεί προσόν.

top
Copyright © ΜΟΝΟΡΟΔΙ.
X
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων